Makog program letölthető (.pdf)

Rövid program

Részletes program, absztraktokkal

 

PÉNTEK

1000-1145

Regisztráció

1145-1210

Megnyitó

1210-1300

Nyelv, elbeszélés, pszichológia

László János

1300-1400

EBÉD

1400-1600

1400

A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben

Vincze Orsolya, László János

1420

A személy- és csoportközi értékelés pszicholingvisztikája

Bigazzi Sára, Csertő István, Nencini Alessio

1440

Létezik-e a szintaxis? Konstrukciós nyelvtanok és nyelvelsajátítás autizmusban

Takács Boglárka

1500

Narratív perspektíva és az elbeszélő személy identitás állapotának minősége közötti összefüggés

Pólya Tibor

1520

Mire utal a magyar nyelv egyes beszélői nem tartalmas szavainak toldalékbokraival megnyilvánuló kategoriális függőség?

Dienes István

1540

Felgyorsult és lelassult időélmény mint pszichológiai kórképek jellemzője: irodalmi művek tartalomelemzéses vizsgálata

Garami Vera, Ehmann Bea

1600-1630

KÁVÉ

1630-1710

Modellek hallórendszerben

Winkler István

1720-1920

1720

Az afáziás nyelvtani korlátozottság kompenzációja az információs kontextusra támaszkodással: határozott névelők agrammatikus afáziában

Bánréti Zoltán

1740

A striátum és a kisagy kognitív neuropszichológiája

Németh Dezső, Sefcsik Tamás, Kliványi Péter, Gárdián Gabriella, Háden Gábor, Hoffmann Ildikó, Vécsei László

1800

A feladat-váltás és a feladat-gátlás hatása a váltási veszteség nagyságára

Kondé Zoltán, Barkaszi Irén, Czigler István

1820

A végrehajtó funkciók elemzése szkizofréniában

Garab Edit Anna, Kurimay Tamás,  Albert Katalin, Pásztor Péter, Racsmány Mihály

1840

Valószínűségi kategorizáció felnőtt- és gyerekkorban: napsütés vagy csokifagylalt?

Kemény Ferenc, Lukács Ágnes

1900

Lateralizált végrehajtó folyamatok az emlékezeti előhívásban

Albu Mónika és Racsmány Mihály

2000

BANKETT


 


SZOMBAT délelőtt

900-1100

900

Buddhista elmemodellek

Mund Katalin, Farkas Attila Márton

920

Mit mond egy tű és egy hagyomány a modell és valóság viszonyáról?

Zemplén Gábor

940

Szemantikai modellek és matematikatörténeti valóság

Tanács János

1000

Tudatkutatás és bioetika

Nemes László

1020

Két modell, egy valóságfizikalizmus és érzetminőségek

Fazekas Péter

1040

Részben az egész: A diszkurzív pszichológia kognitivizmus-kritikájának retorikájáról

Tófalvy Tamás

1100-1130

KÁVÉ

1130-1310

1130

A mentális állapotokhoz való kiváltságos hozzáférés tulajdonításának kognitív fejlődéslélektani vizsgálata

Kiss Szabolcs

1145

A mentális egészség-betegségfogalom meghatározásának elméleti problémái

Kovács József

1200

A repetitív viselkedések funkciója autizmusban

Németh Georgina

1215

A pragmatikai képesség tesztelése a klinikumban mint modell és valóság

Ivaskó Lívia

1230

A modellező rendszerek elmélete

Szőllősy-Sebestyén András

1245

Kognitív-emocionális zavarok a darwini medicina tükrében

Tisljár Roland

1310-1400

EBÉD


 

SZOMBAT délután

1400-1450

Modellalkotás a művészettudományban

Beke László

1500-1615

1500

Az 'én' modellje és valósága

Lehmann Miklós

1515

Indok(ok): McDowell fogalmiadott’-ja?

Rónai Gábor

1530

Felejtsük el a kvázi-emlékeket! Parfit gondolatkísérletének újragondolása

Kovács Dávid

1545

A Platoni ideák, ikonok és Einstein relativitáselmélete

Zaválnij Bogdán

1600

Modell és valóság viszonya A tudományos forradalmak szerkezetében

Paksi Dániel

1620-1640

KÁVÉ

1640-1910

1640

A RadGrad modellavagy kalandom a Hermann ráccsal

Geier János

1657

A RadGrad modell alkalmazása a színes Hermann-rács foltjaira

Füzesiné Hudák Mariann és Geier János

1715

A  Chevreul illúzió változása a hatter rámpa változtatásával, avagy hogyan értelmezünk?

Séra László, Bernáth László, Geier János, Füzesiné Hudák Mariann

1732

A mennyiség és a párosság reprezentációinak kapcsolata: asszociáció vagy disszociáció?

Igács János, Krajcsi Attila

1750

A téri dimenzióváltás lehetőségei a mentális kép létrehozása folyamán

Dósa Zoltán

1807

Elképzelt hangok hatásának vizsgálata zeneileg képzett és nem-képzett csoportban

Háden Gábor

1825

Auditoros Temporális Grouping Újszülöttekben

Stefanics Gábor, Háden Gábor, Minna Huotilainen, Balázs László, Sziller István, Vineta Fellman és Winkler István

1842

A ritmus és hangerő hatása az időészlelésre

Szabó Csaba


 

VASÁRNAP

900-1100

900

Geometria és téri tájékozódás: modul vagy modell

Lábadi Beatrix

920

Alvásfüggő tanulás a kontúrintegrációban

Gerván Patrícia, Kovács Ilona

940

Megnövekedett parahippokampális delta aktivitás virtuális navigációs feladatban és REM alvásban

Borbély Csaba és Clemens Zsófia

1000

Automatikus tartalmi osztályozás és társítás kidolgozása az Igazságügyi Minisztériumba beérkező állampolgári levelekre

Kabai Dóra, Bigazzi Sára, László János

1020

Modellek, reprezentációk és összehasonlítások a számítógépes szimulációkban

Gulyás László

1040

Véleményrendszerek dinamikájának modellezése skálafüggetlen hálózatokkal

Antal Miklós, Balogh László

1100-1130

KÁVÉ

1130-1220

Modell, elmélet és valóság a tudományokban

Ropolyi László

1220-1320

EBÉD

1320-1520

1320

Kutyák keresési stratégiájának modellezése látható rejtésnél

Péter András, Pongrácz Péter

1340

LABDA-BÚJÓCSKA: tárgy-reprezentációs képességek vizsgálata emberen és kutyán.

Erdőhegyi Ágnes, Topál József

1400

Miért ugat a kutyus, mondd meg kisfiam!

Molnár Csaba, Pongrácz Péter, Dóka Antal, Miklósi Ádám

1420

Az emlékezet hatása a nem-figyelt ingerek percepciójára

Káplár Mátyás, Bernáth László

1440

A párosság reprezentációja

Janacsek Karolina, Krajcsi Attila

1500

A csoportok szerveződésben jelentős személyes tulajdonságok vizsgálata

Király Zoltán